Medische disclaimer

De inhoud en informatie in deze brochure zijn voor algemene informatieve doeleinden bestemd. Ze mogen niet worden beschouwd als medisch advies of begeleiding, mogen niet worden gebruikt voor zelfdiagnose en zijn niet bedoeld als vervanging voor regelmatig overleg met gekwalificeerde gezondheidszorgprofessionals die bekend zijn met de individuele medische voorgeschiedenis en behoeften. De lezer en gebruiker worden sterk aangemoedigd om altijd advies in te winnen van een arts voor eventuele zaken en vragen met betrekking tot zijn persoonlijke gezondheid en medische conditie.

Copyright © 2014 Alpha-1 Plus asbl. Alle rechten voorbehouden.