Doelstellingen van Alpha-1Plus Belgium
  • Patiënten met Alpha-1 en hun families ondersteunen en informatie geven
  • Opzetten van een communicatienetwerk, dat ook ondersteuning biedt
  • Delen van informatie
  • Bewustmaking van en inzicht in de ziekte bevorderen
  • Aandacht vragen voor Alpha-1-patiënten en hun naasten en hun pleitbezorger zijn:
    Bij openbare beleidsrichtlijnen van de overheid en de bevoegde autoriteiten, de farmaceutische industrie, Alpha-1 en organisaties op het gebied van zeldzame ziekten, medische en wetenschappelijke verenigingen en organisaties, en andere relevante belanghebbenden, op nationaal, Europees en internationaal niveau.
  • Om uiteindelijk de kwaliteit van leven te verbeteren, de toegang te verzekeren tot de beste zorg, met inbegrip van vroege opsporing en een optimale behandeling van de ziekte (met name wat betreft substitutietherapie), het bevorderen van onderzoeksprogramma’s en de ontwikkeling van nieuwe therapeutische benaderingen.
Social media sharing