Grenzen overschrijden:
Alpha-1 Europe Alliance zorgt voor een gemeenschappelijke stem in Europa

“Samen staan we sterk” is een belangrijk motto voor degenen die actief zijn binnen zelfhulp voor patiënten. Samenwerken betekent krachten bundelen, niet alleen binnen de eigen vereniging, maar ook met andere organisaties. Alpha-1 Plus Belgium is dan ook actief in diverse commissies, zelfs op Europees niveau. Alpha-1 Plus Belgium steunde al in een vroeg stadium het idee van een fusie van Europese Alpha-1-verenigingen en is een van de drijvende krachten achter de oprichting van deze overkoepelende organisatie.

De Alpha-1 Europe Alliance is sinds 17 oktober 2023 gevestigd in Brussel. Ons bestuurslid Fernanda Aspilche is voorzitter van de raad van bestuur en onze voorzitter Frank Willersinn is bestuurslid. Zij vertegenwoordigen onze belangen binnen de alliantie en ook daarbuiten.

De Alliance is natuurlijk ook actief op internet, bijvoorbeeld met een website, op LinkedIn en op X (voorheen Twitter). Al deze sites zijn in het Engels, omdat dit de officiële taal is binnen de Alliance. De Alliance ziet zichzelf als een aanspreekpunt voor verenigingen en organisaties die zich bezighouden met alfa-1-antitrypsinedeficiëntie of die relevant zijn voor de ziekte. Ze vertegenwoordigt ook de patiënten in wiens thuisland geen nationale Alpha1-organisatie is.

Hieronder vindt u de laatste artikelen van de Alpha-1 Europe Alliance:

Social media sharing