Veelvoorkomende varianten

MM

Normaal

  • Geen defecte Alpha-genen
  • Geen ziekte

MZ

Eén defect gen (heterozygoot) in combinatie met één M-gen

  • Gering tekort aan alfa-1-antitrypsine
  • De ziekte ontwikkelt zich zelden

SZ, ZZ, Null Null

  • Twee defecte Alpha-genen
  • Matig ernstig (SZ) tot zeer ernstig (ZZ) tekort aan alfa-1-antitrypsine
  • Mogelijke ontwikkeling van Alpha-1 gerelateerde ziekte
Social media sharing