Andere Alpha-verenigingen

Er zijn vele Alpha-verenigingen wereldwijd. Op deze sites is veel informatie over alfa-1-antitrypsinedeficiëntie te vinden. Enkele namen:

Alpha-1 Nederland

Alpha1 France

Alpha1 Deutschland e.V.

Alpha 1 Foundation

A1ADSupport

Social media sharing