Alpha-1 Plus Belgium asbl/vzw

Over Alpha-1 Plus Belgium

Hartelijk welkom op de website van Alpha-1 Plus Belgium. Wij zijn een organisatie zonder winstoogmerk, door en voor patiënten. We bieden ondersteuning en informatie aan patiënten met Alpha-1 en hun familieleden. We geven informatie over de aandoening Alpha-1 en we zijn pleitbezorger voor Alpha-1-patiënten en hun omgeving.

Alpha-1 Plus Belgium is een zeer actieve patiëntenvereniging en maakt deel uit van diverse koepelorganisaties, in België en in Europa. Onze voorzitter, Frank Willersinn, heeft zelf Alpha-1. Als arts bezit hij zeer veel kennis over alfa-1-antitrypsinedeficiëntie en is hij goed op de hoogte van het medisch onderzoek dat op dit gebied wordt gedaan.

Nieuws en bijeenkomsten

In deze rubriek vindt u naast het laatste nieuws over alfa-1-antitrypsinedeficiëntie ook de data van interessante bijeenkomsten.

Berichten van ons Twitter-account

Sunday 25 April will mark the European #Alpha1AwarenessDay. @Alpha1_Global has identified four priority areas to improve lives of Alpha-1 Antitrypsin Deficiency Patients #Alpha1. Stay tuned!

https://www.dovepress.com/front_end/cr_data/cache/pdf/download_1616851156_605f30d48e6ff/tacg-257511-known-mutations-at-the-cause-of-alpha-1-antitrypsin-deficien.pdf

Meer tonen...
Social media sharing
Menu