Bericht van onze voorzitter

Beste leden, beste Alpha’s,

Het jaar 2022 was voor ons, de Alpha-gemeenschap in België, een mengeling van beperkingen (Covid…) en dramatische gebeurtenissen (oorlog in Oekraïne), die de activiteiten in het algemeen limiteerden.

Maar we hebben ook de belangstelling weten te wekken van twee parlementsleden, Catherine Fonck (MR) en Katleen Depoortere (NVA), die zeldzame ziekten – en alfa-1-antitrypsinedeficiëntie in het bijzonder – op hun politieke agenda zetten! Dit resulteerde in een schriftelijke vraag aan onze minister van Volksgezondheid, die helaas nog niet is beantwoord. Maar beide parlementsleden worden gesensibiliseerd om, wanneer de tijd rijp is, alfa-1-antitrypsinedeficiëntie als voorbeeld van een zeldzame ziekte in ons land onder de aandacht te brengen.

Een andere belangrijke gebeurtenis in 2022 was de oprichting van een Franstalige vereniging voor COPD, gevestigd aan de Poissonniersstraat 13 in 1000 Brussel.
Ik nodig jullie uit om deze nieuwe vereniging te leren kennen en je desgewenst als lid in te schrijven. In België is er ook een Nederlandstalige COPD-vereniging die zich inzet voor de belangen van de patiënten.

Voor de 600.000 mensen in België die lijden aan Chronic Obstructive Pulmonary Disease (en ongeveer 300.000 Franstalige patiënten), was het tijd om een Franstalige patiëntenvereniging op te richten om met één stem met de overheid te spreken, om deze ziekte beter bekend te maken en om nog betere behandelingen te vragen.

Voor 2023
wens ik jullie, leden van onze vereniging, en jullie families een gelukkig nieuwjaar, een leerrijk 2023 vol met uitzonderlijke momenten van ontmoetingen en samenzijn.
Moge het een goed jaar zijn voor de gezondheid van ieder van ons!

Met vriendelijke groet,

Frank Willersinn, voorzitter

Social media sharing