Op 24 oktober 2013 heeft een groep mensen, waaronder Alpha’s en de echtgenote een van hen, de statuten van de Belgische vereniging Alpha-1 Plus Belgium ondertekend. Dat was het begin van onze organisatie, en ook de start van onze activiteiten.

Social media sharing