Tijdens de Algemene Vergadering van 15 juni 2022 heeft  Alpha-1 Plus een raad van beheer gekozen. Deze raad bestaat uit de volgende leden:

Frank Willersinn (voorzitter)
Yves Nizet (penningmeester)
Régine Van Snick (secretaris)
Nienke Groenendijk
Béatrice Denis
Fernanda Aspilche-Ferro

Social media sharing