Verklarende woordenlijst

A B C D E F G H K L M P S
Er zijn 4 termen in deze lijst die beginnen met de letter A.
Alfa-1-antitrypsine
Een eiwit in het bloed dat de longen beschermt tegen ontstekingen die worden veroorzaakt door een infectie of door ingeademde prikkelende stoffen. Alpha-1-eiwit (vaak AAT genoemd) wordt voornamelijk door de lever geproduceerd.
Alfa-1-antitrypsinedeficiëntie
Tekort aan alfa-1-antitrypsine dat kan leiden tot ernstige longziekten bij volwassenen en/of leverziekten op elke leeftijd. Kort gezegd ook wel Alpha-1.
Ascites
Ophoping van vocht in de buik, vaak veroorzaakt door leverziekte.
Augmentatietherapie
Het per infuus toedienen van gezuiverd alfa-1 antitrypsine om de hoeveelheid eiwit in het bloed en de longen te verhogen. Ook wel substitutietherapie genoemd.

 

Social media sharing