Verklarende woordenlijst

A B C D E F G H K L M P S
Er zijn 4 termen in deze lijst die beginnen met de letter C.
Chromosoom
Een chromosoom is is een drager van een deel van het erfelijk materiaal (DNA) van een organisme.
Chronische bronchitis
Chronische ontsteking van de bronchiën.
Cirrose
Ernstige verlittekening en verstijving van de lever.
COPD
COPD (de afkorting van Chronic Obstructive Pulmonary Disease, Chronische Obstructieve Longziekte) is een overkoepelende term voor longziekten, zoals emfyseem, chronische bronchitis en bronchiëctase, die kortademigheid veroorzaken. Een Alpha met kortademigheid krijgt vaak eerst de diagnose astma of COPD.

 

Social media sharing