Verklarende woordenlijst

A B C D E F G H K L M P S
Er zijn 2 termen in deze lijst die beginnen met de letter F.
Fenotype
Het type alfa-1 eiwit in het blood, ook wel Pi-type genoemd. Pi-ZZ en Pi-SZ betekenen hetzelfde als ZZ of SZ.
Fibroscan
Een niet-invasief onderzoek waarbij door middel van een op de huid geplaatste echokop de stijfheid van de lever wordt gemeten.

 

Social media sharing